SÔNG THU
(770.vvs)
Bởi mỗi thu vàng lại nhớ thay
Lòng sao nặng gửi bến sông này
Con đò chở khách còn không vậy
Lưu luyến bên chiều ánh mắt say
Năm tháng đi qua không trở lại
Đầu xanh đã bạc tuyết sương dày
Vẫn mong mỏi dạo về nơi ấy
Mộng ngỡ hôm nào sợi tóc bay
Hẹn sẽ về khi dòng nhẹ chảy
Sông thu dào dạt nước sông đầy
Xem bờ dã thảo vươn mầm dậy
Thổn thức khung trời cảnh nước mây.
Ngày 19/8/2017
Tác giả: Vũ Song


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa