THƯƠNG RỒI
(773.vvs)-Ngũ độ thanh
Thả bước vàng thu rực rỡ bày
Thương rồi ngõ nhỏ dịu dàng say
Vần mong đã gửi từ hôm ấy
Chữ nhớ còn trao tận buổi này
Lặng lẽ mơ mùa hoa trắng nở
Âm thầm luyến bữa phượng hồng bay
Chiều buông khắc khoải làn hương sữa
Để một đường trăng tím những ngày.
Ngày 27/8/2017
Tác giả:Vũ Song


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa