HỒN THU
Một chút hồn thu đổ giữa ngàn
Nghiêng tà giọt nắng cũng vàng chan
Thầm yêu biển núi vui tình bạn
Ngỡ trái tim rung vạn nốt đàn.

Ngày 30/7/2017
Vũ Song 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa