CHIỀU BẾN SÔNG
(771.vvs)-Ngũ độ thanh, bát vận đồng âm
*****
Sẽ chở em chiều lại bến sông
Trời lơ lửng nhạt áng mây hồng
Mơ thời rủ bạn đùa bên cống
Nhớ thủa yêu nàng hẹn bãi đông
Gió thả hương ngần khe khẽ động
Dòng in nguyệt thắm lả lơi lồng
Ai cười để một vườn thu bỗng
Rộn rã tim rồi hỏi biết không.
Ngày 20/8/2017
Tác giả: Vũ Song


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa