KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN BÁC HOÀNG THỊ LAN
(764.vvs)
Lục Ngạn mưa buồn tiễn bác đi
Đồi cây vải nẫu lá xanh rì
Còn đâu buổi đón vui nhà chị
Chỉ có sương nhòa đẫm lệ mi
Lặng lẽ dâng người hương đỏ thắp
Âm thầm lạy ảnh chiếu thơm quì
Trần gian cõi tạm đành chia ngả
Khắc khoải đau lòng nỗi biệt ly.
Ngày 5/8/2017
Em Vũ Song kính viếng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa