TÌNH THU
Thu chừng chửa vội đi sao
Mà bung hoa sữa ngạt ngào hương bay
Bên hè cánh trắng vương đầy
Cho hồn lãng tử ngất ngây bước đường
Nắng chiều từng sợi vấn vương
Tô thăm thẳm mắt đỏ hường bờ môi
Heo may về sớm bồi hồi
Lững lờ mấy vạt mây trôi khẽ khàng
Nghe lòng thu những xốn xang
Còn tươi rực rỡ hoa vàng cúc xinh
Luyến lưu đọng biết bao tình
Dịu dàng thu mãi lung linh với đời.
Ngày 13/10/2016
Tác giả: Vũ Song

lăng mộ đá toyota thanh hóa